Карбидті профильді қырғыш жиекті қайшы кірістіргіш пышақтар